dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1782

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1782

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Na základě veřejné nabídky je smlouva uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s nabídkou navrhovateli nejdříve oznámí, že veřejnou nabídku přijímá. Budeme-li vycházet striktně z gramatického výkladu tohoto ustanovení, pak k uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy akceptace nabídky dojde navrhovateli. § 1783 odst. 1 a 2 NOZ ovšem stanoví navrhovateli povinnost oznámit příjemci, že došlo k uzavření smlouvy, a zároveň stanoví důsledky případného nesplnění povinnosti – tímto důsledkem je, že smlouva nevznikla. Tato dvě ustanovení jsou tudíž v rozporu. Blíže komentář k § 1783 odst. 1 a 2 NOZ.

V nabídce ovšem může navrhovatel stanovit jiná pravidla, než jaká jsou stanovena NOZ. Může stanovit

Nahrávám...
Nahrávám...