dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1778

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.3.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1778

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Vítěznou nabídku je vyhlašovatel povinen přijmout. Musí tak učinit ve lhůtě stanovené ve výzvě obsahující podmínky veřejné soutěže.

Pokud by lhůtu zmeškal, smlouva by vznikla pouze za předpokladu, že vybraný účastník soutěže nesdělí vyhlašovateli bez zbytečného odkladu po dojití sdělení o přijetí návrhu, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné. Tím je chráněn účastník

Nahrávám...
Nahrávám...