dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1775

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1775

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Pro řádnou účast v soutěži musí případný zájemce podat kvalifikovanou nabídku. Kvalifikovanou nabídkou jsou pouze taková nabídka, která je:

  • podána včas a zároveň

  • odpovídá podmínkám uvedeným ve výzvě.


V opačném případě nelze nabídku do soutěže zahrnout (odst. 2 tohoto ustanovení).

K odst. 2

K nabídkám, které byly předloženy po lhůtě stanovené v podmínkách veřejné soutěže, se v rámci soutěže nepřihlíží.

K odst. 3

Velkou výhodou vyhlašovatele je, že účastníci soutěže (navrhovatelé) nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži (pokud podmínky soutěže nestanoví jinak). Pokud například vyhlašovatel

Nahrávám...
Nahrávám...