dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1772

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1772

Mgr. Pavla Krejčí

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem – tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

Srovnání jednotlivých způsobů uzavření smlouvy

Průběh běžného způsobu uzavření smlouvy:

  • krok 1 – zaslání nabídky,

  • krok 2 – přijetí nabídky.


Průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné soutěže:
  • krok 1 – vyhlášení soutěže – výzva k podávání nabídky,

  • krok 2 – podání nabídek účastníky veřejné soutěže,

  • krok 3 – výběr (akceptace) nejvhodnější nabídky a vznik smlouvy; oznámení výsledků soutěže neúspěšným účastníkům.


Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné soutěže je oproti běžnému způsobu uzavření smlouvy "obohacen“ o výzvu k podávání nabídek.

Úprava veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v NOZ prakticky odpovídá úpravě, kterou obsahoval ObchZ pro veřejnou obchodní soutěž (§ 281 a násl. ObchZ). Nová úprava vykazuje pouze drobné stylistické odchylky. Zásadní rozdíl je však v tom, že nyní je právní úprava využitelná pro širší spektrum závazků.

Zde je třeba také zdůraznit, že veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku je nutno striktně odlišovat od takzvaných zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je zakázka uskutečňovaná ve veřejném zájmu a financovaná z

Nahrávám...
Nahrávám...