dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1754

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1754

Mgr. Pavla Krejčí

[Vykládací doložky ve smlouvách]

Účel smluvních doložek

Smluvní doložky slouží ke zjednodušení kontraktačních jednání. Jedná se o doložky, které jsou obsahem užívaných vykládacích pravidel. "Užívání doložek je běžné, zejména u kupní smlouvy a nejširší rozsah doložek se zcela běžně využívá v mezinárodním obchodu."

Pravidla INCOTERMS

Nejčastěji používanými doložkami jsou Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek (International Commercial Terms) – INCOTERMS. Jedná se o pravidla vydávaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži za účelem odstranění rozdílů jednotlivých národních právních úprav, a to pro mezinárodní vztahy vyplývající z kupní smlouvy. První pravidla byla vydána v roce 1936, přičemž procházejí pravidelnou revizí. Poslední revize je účinná od 1. 1. 2011. Doložky nahrazují ustanovení kupní smlouvy především ve vztahu k dodání zboží. Pro sjednání podmínek dodávek zboží se používají pouze zkratky, které představují konkrétní stanovení práv a povinností smluvních stran (např. DDP Praha, Lamačova 1789/5 Incoterms 2010). Doložky upravují práva a povinnosti stran poměrně podrobně. Doložky INCOTERMS nejsou sice právně závazné, jsou však mezinárodně široce uznávané. Doložka by měla správně obsahovat odkaz na konkrétní verzi výkladových pravidel (v současnosti především INCOTERMS 2010).

Jedná se zejména o doložky ve vztahu k odeslání zboží a způsobu jeho přepravy, hrazení přepravného, o povinnosti pojistit zboží a hrazení příslušných nákladů, přechod nebezpečí škody na zboží apod. Působnost doložek INCOTERMS je ovšem omezena pouze na hmotné zboží a nepoužije se na dodávky zboží nehmotného (např. software).

Doložky INCOTERMS se dělí do 4 skupin:

Skupina E

Případ, kdy zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího a kupující za zboží dále zodpovídá:

 • - EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo).

Skupina F

Prodávající je vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující:

 • - FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo),
 • - FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění),
 • - FOB (Free On Board) – vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění).

Skupina C

Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží:

 • - CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení),
 • - CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení),
 • - CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení),
 • - CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení).

Skupina D

Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží:

 • - DAF (Delivered At Frontier) – s dodáním na hranici (ujednané místo), (zrušeno INCOTERMS 2010)
 • - DES (Delivered Ex Ship) – s dodáním z lodi (ujednaný přístav určení), (zrušeno INCOTERMS 2010)
 • - DEQ (Delivered Ex Quay) – s dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení), (zrušeno INCOTERMS 2010)
 • - DDU (Delivered Duty Unpaid) – s dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení), (zrušeno INCOTERMS 2010)
 • - DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení),
 • - DAT (Delivered At Terminal) – s dodáním na terminál (zavedeno až INCOTERMS 2010),
 • - DAP (Delivered At Place) – s dodáním na místo (zavedeno až INCOTERMS 2010).
Nahrávám...
Nahrávám...