dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1752

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.3.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1752

Mgr. Pavla Krejčí

NOZ umožňuje sjednat možnost jednostranné změny obchodních podmínek. Je to však možné pouze tehdy, pokud jsou splněny kumulativně všechny níže uvedené podmínky:

  1. smlouva je uzavírána podnikatelem v běžném obchodním styku,

  2. stejné smlouvy jsou uzavírány podnikatelem s větším počtem osob,

  3. jedná se o smlouvu zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky (například smlouva o dodávkách vody, elektrické energie apod.),

  4. pokud vyplývá z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny. Rozumná potřeba pozdější změny obchodních podmínek může vyvstat například z důvodu legislativních změn či technologických podmínek.


V jiných případech právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek sjednat nelze. Obchodní podmínky lze takto jednostranně změnit pouze v přiměřeném rozsahu.

Obsah ujednání

Ujednání o jednostranné změně obchodních podmínek by mělo obsahovat minimálně:
  1. jak se změna druhé straně oznámí a zároveň

  2. právo druhé strany změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání, které s takovou výpovědí spojuje zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu. Ujednání by mělo dále obsahovat například termín, do kdy bude moci strana

Nahrávám...
Nahrávám...