dnes je 24.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1751

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.3.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1751

Mgr. Pavla Krejčí

Komentované ustanovení umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla nahrazena takzvanými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou tradičním institutem, jehož základní úpravu obsahoval již i ObchZ, a to konkrétně v § 273 ObchZ.

Definice

NOZ neobsahuje definici pojmu obchodní podmínky. V praxi se jedná o dokument existující mimo "tělo“ samotné smlouvy, který většinou obsahuje podmínky, jež jsou typické pro poskytnutí určité služby či pro sjednání určitého obchodu. Obchodní podmínky mají usnadnit uzavírání smluv.

Je třeba odlišit dva případy, kdy jsou obchodní podmínky využívány, a to:

  1. smlouvy uzavírané mezi podnikateli,

  2. smlouvy uzavírané mezi ostatními subjekty.


Smlouvy uzavírané mezi podnikateli

Ad a) Smlouvy uzavírané mezi podnikateli

Část obsahu takové smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Toto lze učinit třemi způsoby, a to:
  • odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce – zde většinou přikládá obchodní podmínky k návrhu navrhovatel smlouvy, tedy například dodavatel zboží nebo služeb. Podmínky musejí být k návrhu přímo přiloženy,

  • odkazem na obchodní podmínky, které jsou stranám známy; zde zákon míří především na případy, kdy smluvní strany mezi sebou určitý typ smluv uzavírají opakovaně,

  • odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi (viz odst. 3 komentovaného ustanovení).


V posledních dvou jmenovaných případech nemusejí být obchodní podmínky k návrhu připojeny. Odkaz na podmínky však musí být dostatečně určitý. Pokud je část obsahu smlouvy v návrhu vymezena odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, musí odkaz specifikovat, o jakou zájmovou či odbornou organizaci se jedná. NOZ tyto organizace blíže nespecifikuje. Většinou se jedná o odborná sdružení, která sdružují podnikatele z určitého oboru např. Asociace cestovních kanceláří, Asociace realitních kanceláří apod. Tyto podmínky nemusejí být podnikatelům přímo známé, musejí však být dostupné, aby se s nimi mohli jako účastníci smlouvy seznámit.

Smlouvy uzavírané

Nahrávám...
Nahrávám...