dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1750

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1750

Mgr. Pavla Krejčí

[Lhůta k podání návrhu na doplnění náležitosti smlouvy]

Komentované ustanovení navazuje na § 1748 a na § 1749.

Vztah k § 1748

Ve vztahu k § 1748 (doplnění smlouvy dohodou stran) komentovaný § 1750 stanoví opět jako vyvratitelnou právní domněnku (strany se mohou dohodnout jinak), že pokud oprávněná strana nenavrhne druhé straně doplnění obsahu smlouvy v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku od uzavření smlouvy (tedy od ukončení první fáze smlouvy), pak se má za to, že se smlouva od počátku ruší. Pokud není smluvními stranami určeno, která strana je oprávněná, budou oprávněny k navržení doplnění obsahu smlouvy obě strany. Smluvní strany se ovšem mohou dohodnout tak, že zmeškání lhůty nebude mít za následek zrušení smlouvy. Pokud ohledně zmeškání dohoda smluvních stran nebude nic

Nahrávám...
Nahrávám...