dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1730

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1730

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

První odstavec komentovaného ustanovení pouze upozorňuje, že informace poskytnuté v rámci jednání o uzavření smlouvy nejsou nijak chráněny. Je logické, že si smluvní strany sdělují na žádost druhé smluvní strany různé údaje, které jsou potřebné pro uzavření smlouvy. Jestliže k uzavření smlouvy nedojde, nelze nijak zabránit, aby smluvní strana nepoužila například podmínky uvedené v návrhu smlouvy či konkrétní údaje o předmětu plnění při následném jednání s jinou osobou. Uvedené platí pouze za předpokladu, že nejde o důvěrný údaj (viz níže komentář k odstavci 2) nebo o zásah do osobnostních práv. Výslovně je upravena možnost pořizovat si o údajích záznamy.

K odst. 2

Ochrana je poskytována naproti tomu údajům důvěrným. Důvěrným údajem bude takový údaj či sdělení, u něhož je na základě sdělení smluvní strany či okolností zřejmé, že nesmějí být zneužity nebo neoprávněně použity a prozrazeny. Důvěrným údajem nebude údaj, který je běžné dostupný, nemusí se ani krýt s obchodním tajemstvím. Bude jím zpravidla know-how, různé bezpečnostní informace, zdravotní nebo majetkové poměry. Smluvní strana je povinna

Nahrávám...
Nahrávám...