dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1729

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1729

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Ustanovení se týká jednání smluvní strany, která bezdůvodně odmítne smlouvu uzavřít v okamžiku, kdy již druhá strana nemá důvod pochybovat o tom, že smlouva uzavřena bude, tj. jednání o smlouvě dosáhnou již takového stupně, kdy zpravidla chybí učinit poslední formální krok. Pokud v takové fázi druhá smluvní strana bez uvedení spravedlivého důvodu smlouvu neuzavře, vzniká poškozené smluvní straně nárok na náhradu škody. Škoda mohla vzniknout například vynaložením nákladů na právní služby, nákladů na dopravu na jednání o uzavření smlouvy, zpracování znaleckého posudku apod.

Spravedlivý důvod

Smluvní strana se zbaví odpovědnosti za náhradu škody, pokud uvede spravedlivý důvod, pro který nemůže smlouvu uzavřít. Existenci spravedlivého důvodu je třeba posoudit podle konkrétních okolností každého jednotlivého případu. Může jím být například zjištění závadnosti výrobku, jež bude shledána znaleckým posudkem, který strany podle dohody nechají zpracovat, může jít o případ, kdy smluvní strana přijde v důsledku krupobití o veškerou sklizeň a není schopna dodávku zajistit, proto smlouvu neuzavře. O spravedlivý důvod určitě nepůjde tehdy, kdy smluvní strana zjistí, že jiný subjekt nabízí výhodnější podmínky či požaduje-li těsně před ukončením jednání radikální změnu podmínek.

K odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...