dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1723

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1723

Mgr. Pavla Krejčí

[Důvod vzniku závazku; použití právní úpravy smluv]

K odst. 1

Závazky vznikají na základě určité občanskoprávní skutečnosti. Tento pojem spadá do teorie práva a není právními předpisy definován. "Aplikací obecných poznatků z teorie práva lze konstatovat, že občanskoprávní skutečnosti jsou takovými právními skutečnostmi (společenskými a přírodními jevy), s nimiž normy občanského práva spojují vznik, změnu nebo zánik občanskoprávních vztahů (práv a povinnosti). Z hlediska právně technického jsou občanskoprávními skutečnostmi takové okolnosti, které jsou předvídány hypotézou občanskoprávní normy a vedou ke vzniku následků upravených dispozicí této (eventuálně jiné) občanskoprávní normy."1

Dělení právních skutečností

Právní skutečnosti dělíme například:

a) z hlediska vůle:

  • - subjektivní – ty závisejí na volním jednání, které může být právní a protiprávní,
  • - objektivní – jsou na volním jednání nezávislé (občanskoprávní události, např. škoda způsobená přírodními živly),

b) z hlediska nutnosti důkazu:

  • - notoriety – obecně známé skutečnosti, u nichž se nevyžaduje důkaz o jejich existenci,
  • - skutečnosti dokázané – ty je nutné předepsaným způsobem dokázat,
  • - domněnky – jejich prostřednictvím je konstruována předpokládaná skutečnost, která v zásadě odpovídá realitě – dělíme je na vyvratitelné a nevyvratitelné,
  • - fikce – je jí konstruována skutečnost, která realitě neodpovídá.

Blíže k občanskoprávním skutečnostem výklad k § 545.

Závazky vznikají:

  1. na základě právních jednání - která rozlišujeme na:
    • - jednostranná právní jednání – ta spočívají
Nahrávám...
Nahrávám...