dnes je 17.7.2024

Input:

Jednoduché stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3 Jednoduché stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.

MMR ČR

Na tomto odkazu najdete přehled konkrétních příkladů jednoduchých staveb (pdf ke stažení) podle přílohy č. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Jednoduché stavby - Příloha č. 2 k zákonu č. 283/2021 Sb.

(1) Jednoduchými stavbami jsou stavby nebo zařízení a terénní úpravy, a to

a)  stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží,

b)  podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury,

c)  stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

d)  reklamní zařízení a stavby pro reklamu,

e)  opěrné zdi nebo oplocení, pokud nejde o drobnou stavbu,

f)  stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, pokud nejde o stavby pro hospodářská zvířata anebo stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné,

g)  stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, pokud nejde o stavby pro hospodářská zvířata anebo stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné,

h)  stavby pro hospodářská zvířata do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

i)  přípojky sítí technické infrastruktury pokud nejde o drobnou stavbu,,

j)  výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu,

k)  zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze,

l)  dobíječi stanice, pokud nejde o drobnou stavbu,

m)  stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 100 kW,

m)  stavby pro využití obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW,

n)  stavby odstavných, manipulačních,

Nahrávám...
Nahrávám...