dnes je 20.5.2024

Input:

Jak si vybrat správného zaměstnance - Úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru

9.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak si vybrat správného zaměstnance – Úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru

Současná situace a postavení České republiky a jejích podnikatelských subjektů na otevřeném evropském a mezinárodním trhu je poměrně složitá. Často bývá označována jako turbulentní. Konkurence je silná a uvnitř podniků vzniká „boj“ o co nejlepší a nejkvalitnější výsledky s co nejmenšími náklady. Manažeři tedy musí klást otázku – je nějaký faktor, na kterém závisí efektivita, úspěch podniku?

Stále častěji si podnikoví leadři uvědomují, že tajemství úspěchu tkví v lidech. A prvotním krokem je právě výběr vhodných pracovníků, kteří mají nejen znalosti a zkušenosti, ale jsou ochotni a schopni sdílet vize a kulturu podniku a přispívat svým potenciálem a rozvojem k její efektivitě.

Tato lekce on-line kurzu Manažerské dovednosti je tedy určená právě metodám a možnostem správného výběru lidí; po jejím absolvování budete mít:

 • Komplexní pohled na otázku výběru lidí. Osvojíte si metody předvýběru, výběru a přijímání zaměstnanců.

 • Nástroje pro výběr těch správných kandidátů.

I. Prvotní fáze – Jak pracovat s životopisy

Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů v podniku či týmu, přispěje ke zlepšení pracovního i sociálního klimatu v podniku. V procesu výběru se hodnotí způsobilost a vhodnost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě.

Pod výběrem se standardně představuje poněkud jednostranná záležitost, při níž aktivní a rozhodující roli hraje podnik a pasivní roli uchazeč o zaměstnání. Ve skutečnosti je ale výběr oboustranná záležitost, a je třeba mít to na paměti. Nejen, že si podnik vybírá pracovníka, ale zároveň také jedinec si vybírá svého zaměstnavatele. A stává se také, že pro podnik právě nejvhodnější uchazeč pod dojmem jednání s manažery podniku, s nimiž se setká během přijímacího řízení, nabídnuté zaměstnání nepřijme. Úspěch tedy závisí také na vedoucích pracovnících, jejich přístupu a etickém a otevřeném jednání.

Checklist

Před výběrem nových lidí je potřeba:

 1. Učinit rozhodnutí o budoucí potřebné kvalitě (kvalifikaci) zaměstnanců podle cílů zaměstnavatele, předpověď budoucích potřeb.

 2. Provést analýzu trhu práce – zdrojů pracovních sil a jejich nabídky.

 3. Vytvořit plán počtu a typu hledaných nových pracovníků a času, kdy budou potřební.

 4. Vytyčit zdroje, kde lze nové pracovníky vyhledávat.

 5. Definovat požadavky na jednotlivé pracovní pozice.

 6. Sledovat realizace plánu a zpřesňovat podle aktuální situace.

Vedení má několik možností, jak oslovit kandidáty na pozice, které je potřeba v podniku obsadit. Způsob se liší dle místa poptávky pracovních sil, jsou to:

Uchazeči z vlastních zdrojů – možnost získat kandidáty

 • Referencemi od stávajících zaměstnanců.

 • Z databáze kandidátů z dřívějších výběrů.

 • Mezi zaměstnanci – povyšování nebo přeřazování na jiné místo v rámci podniku.

Uchazeči z vnějších zdrojů – možnost zadání poptávky

 • Přes personální on-line servery.

 • Při akci v rámci personálního marketingu – prezentace firmy navenek.

 • Přes tištěné nabídky – inzeráty a vývěsky.

 • Ve spolupráci s úřady práce.

 • Ve spolupráci se školami a jejich úřady.

 • Zadáním specializované personální agentuře.

OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY:

Pro prvotní protřídění uchazečů a posouzení vhodnosti na danou pracovní pozici slouží personální dokumenty. Nejpoužívanější jsou životopisy – které zaměstnavatel požaduje po kandidátovi, nebo osobní dotazníky.

Osobní dotazník

Dotazník je standardizovaný dokument, který je vytvořen podnikem. Obsahuje předdefinované kategorie, které kandidáti vyplňují – tedy základní informace o kandidátovi a další specifické údaje, které si doplňuje každý podnik, podle svého uvážení. Mohou zde být přehledy znalostí i tzv. motivační dotazy – o důvodech pracovat ve firmě, plánech do budoucna, o cílích apod.

Checklist

Osobní dotazník má

Nahrávám...
Nahrávám...