dnes je 17.7.2024

Input:

Insolvenční soud jako věřitelský výbor

18.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.7
Insolvenční soud jako věřitelský výbor

Mgr. Tomáš Braun

Obecně platí, že není-li ustanoven věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů, vykonává jeho působnost schůze věřitelů (§ 46 odst. 2 IZ – část 3.6.1).

Důvody pro výkon působnosti věřitelského výboru insolvenčním soudem

Jakkoli je role insolvenčního soudu v insolvenčním řízení zcela jiná, než role věřitelského výboru (jako reprezentanta věřitelů), výjimečně vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud.

Jde o případy, kdy se nepodařilo věřitelský orgán instalovat na schůzi věřitelů, jež byla za tím účelem svolána (§ 48 odst. 2 IZ – část 3.6.1), anebo se věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů stal nefunkčním v důsledku snížení původního počtu svých členů.

Úkon, který insolvenční soud provádí při výkonu působnosti věřitelského výboru, musí být takto označen (§ 66 odst. 3 IZ), tedy např. "Městský soud v Praze při výkonu působnosti věřitelského výboru rozhodl v dané insolvenční věci samosoudcem XY takto...".

1) Neustanovení věřitelského výboru schůzí věřitelů

Pro případ, že věřitelský výbor neustanovila (první) schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, byl insolvenční soud podle § 61 odst. 2 IZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 povinen jmenovat prozatímní věřitelský výbor.

Tento právní režim byl následně opuštěn, když podle § 61 odst. 2 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 neustanovila-li věřitelský výbor schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. K tomu je s účinností od 1.7.2017 (novelou IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) v § 61 odst. 2 IZ doplněno pravidlo, podle kterého insolvenční soud vykonává působnost věřitelského výboru i v případě, že v oddlužení nebyla schůze věřitelů svolána (k případům, kdy insolvenční soud v oddlužení nesvolá schůzi věřitelům viz část 9.3.2).

V tomto případě novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení (řádného) věřitelského výboru insolvenční soud není povinen svolat z vlastní iniciativy (na rozdíl od situace předvídané v § 65 odst. 2 IZ, kdy věřitelský výbor ztratil potřebný počet svých členů), ale svolá ji (jak platí obecně) jen na návrh k tomu oprávněné osoby uvedené v § 47 odst. 1 IZ (část 3.6.1).

Působnost insolvenčního soudu co věřitelského výboru samozřejmě zanikne, jestliže v dalším průběhu insolvenčního řízení bude schůze věřitelů svolána a ustanoví věřitelský výbor volbou, již insolvenční soud potvrdí (část Volba a odvolání věřitelského výboru).

2) Pokles členů věřitelského výboru

Podle § 66 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014) insolvenční soud vykonává působnost věřitelského výboru také v případě, že v průběhu

Nahrávám...
Nahrávám...