dnes je 10.8.2022

Další insolvenční návrhGarance

14.4.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Insolvenční návrhArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Insolvenční návrhGarance

25.2.2015, JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Dlužnický insolvenční návrhGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Povinnost podat insolvenční návrhArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhuGarance

23.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Zahájení insolvenčního řízeníGarance

19.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Odmítnutí insolvenčního návrhuArchiv

17.11.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Problematika věřitelského insolvenčního návrhuGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Zpětvzetí insolvenčního návrhuArchiv

17.11.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Oznámení a vyrozumění o zahájení insolvenčního řízeníArchiv

13.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnostArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Překážka litispendence (překážka věci zahájené) a překážka reiiudicatae (věci rozsouzené)Garance

6.10.2015, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Projednání insolvenčního návrhu dlužníka, rozhodnutí o věciArchiv

17.11.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věciArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Povinnosti a omezení práv statutárního orgánu spojené se zahájením a průběhem insolvenčního řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Projednání insolvenčního návrhuGarance

8.10.2015, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilostGarance

5.10.2015, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Moratorium před zahájením insolvenčního řízeníGarance

1.5.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Zkoumání podmínek řízeníGarance

20.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Nároky zaměstnanců dlužníka ve vztahu k úřadu práceGarance

15.4.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Návrhová předběžná opatřeníArchiv

13.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Záloha na náklady insolvenčního řízeníGarance

25.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Jak předejít insolvenčnímu řízeníGarance

6.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelemGarance

24.11.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Soudní poplatek za řízeníGarance

3.5.2016, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Základní pojmy insolvenčního právaGarance

22.5.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Rozhodnutí o úpadkuArchiv

25.5.2020, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Návrh na vyhlášení moratoriaGarance

1.5.2014, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Některé možné procesní postupy; účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníGarance

16.3.2015, JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Osobní bankrot dlužníkaGarance

27.1.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Účinky moratoriaGarance

19.5.2016, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Lhůta pro uplatnění pohledávky přihláškou a výzva k podání přihlášekArchiv

18.11.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Nenávrhová předběžná opatřeníArchiv

13.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor seznamu majetku dlužníkaGarance

27.11.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikateleGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkemGarance

23.11.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor seznamu závazků dlužníkaGarance

27.11.2015, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízeníArchiv

27.2.2018, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadkuGarance

28.11.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky
Nahrávám...
Nahrávám...